+386 030 610 606 epeka@epeka.si

Socialna aktivacija je projekt, v katerem sodelujemo kot aktivna institucija, že od samega začetka. Program ocenjujem kot enega boljših, ki deluje pod okriljem MDDSZEM. Z njim odpiramo vrata tistim, ki si sami ne znajo, ne zmorejo ali pa niso vešči najti primerne zaposlitve. Zadnji dve leti, naš zavod, Lambrechtov dom (DSO), istočasno zagotavlja delovno okolje celo za dva programa hkrati (dolgotrajno nezaposleni in vključitev albanskih žensk na trg dela). Trenutno imamo v domu torej 4 udeleženke programa. Koordinatorice delujejo zelo motivacijsko in skrbno. Redno izmenjujemo informacije, ki so vezane na sodelovanje. 

Udeleženke so pri nas vključene v delo na zdravstveno negovalni enoti, kot strežnice in v kuhinji, kot pomočnice. V preteklih letih smo jim nudili tudi že delo na delovnem mestu hišnik in snažilka. S tovrstnimi programi spodbujamo delovno aktivnost, istočasno pa pomagamo najti zaposlitev, iskalcem dela. V kolikor se bo projekt v prihodnje še nadaljeval, se bomo vanj zagotovo vključevali tudi mi.

Želim si, da bi se pridružilo čim več delodajalcev, različnih dejavnosti, sploh na področjih kjer se srečujemo s pomanjkanjem kadra.

Želim vse dobro. Za dodatne informacije sem na voljo.

                                                                                                                   Irena Vozlič Stjepčević, direktorica

Lambrechtov dom I Slovenske Konjice