+386 030 610 606 epeka@epeka.si

SOCIALNA AKTIVACIJA

 

Priložnost Za Nov Začetek Na Trgu Dela

 

Več O Programu

Nekaj O Socialni Aktivaciji

Namen programa socialna aktivacija je ponuditi osebam vsebine s področja pridobivanja socialnih spretnosti in znanj, dvig njihove motivacije, izgradnja funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanju vstopu na trg dela. 

S programom se želi tudi odpraviti pomanjkanja socialnih veščin in funkcionalnih ovir, spodbujanja socialnega vključevanja in razvoja socialne mreže ter dvig motivacije za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij. 

Program Socialne Aktivacije Je Namenjen

  • odraslim upravičencem/prejemnikom denarne socialne pomoči
  • Odraslim osebam s kompleksno socialno problematiko, ki niso prejemniki DSP
  • osebam, ki so na podlagi Zakona o urejanju trga dela vpisane v evidenco oseb, ki si začasno nezaposljive

Cilji

Pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom denarne socialne pomoči, da se (znova) aktivno vključijo v družbo, če je le mogoče, tudi v zaposlitev, tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšanje psihosocialnega zdravja.

Tematski Cilji Projekta

so izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter prispevanje k učinkoviti javni upravi s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja med državljani in institucijami. 

Število organizacij

več kot udeležencev

Dogodki

25. avgust 2021

1. festival socialne aktivacije

Sklenili smo, da bomo konec našega 6 mesečnega programa obeležili s 1. Festivalom socialne aktivacije FSA 2021, z udeleženci iz cele Slovenije. Na festivalu, ki bo potekal v Kampusu, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, bomo z zainteresirano širšo javnostjo delili rezultate dela ter promovirali socialno aktivacijo, kot mehak način vrnitve posameznikov v družbo in ponoven vstop na trg dela.  Prisotni bodo predstavniki  institucij (MDDSZ, ZRSZ, CSD) in delodajalci. 

Problem

Brezposelnost nima samo vpliva na posameznikovo finančno stanje, zdravje in dolgoročne karierne cilje, ampak pomembno vpliva tudi na človekovo samozavest. Brezposelnost spremeni našo samopodobo in naš ugled v družbi. Brezposelni ljudje se pogosto borijo z depresivnostjo ter občutki žalosti in zaskrbljenosti, zaradi česar obstaja večje tveganje za pojav resne duševne bolezni in depresije. Ob pomanjkanju stika s trgom dela pa lahko stagnirajo tudi veščine posameznika.

Ohranitev samozavesti in pozitivnega razpoloženja kljub brezposelnosti ni nemogoč projekt, je pa treba na dobrem počutju aktivno delati. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v letu 2017 začelo z izvajanjem pilotnega projekta Socialne aktivacije, ki je nastal kot odziv na posledice gospodarske krize, s katero se je dvignilo število dolgotrajno brezposelnih oseb. Kljub izboljšanju gospodarske slike se danes še vedno srečujemo z ranljivimi skupinami in posamezniki, ki so težje zaposljivi, izgubljajo svoja delovna znanja in kompetence ter imajo številne socialne in zdravstvene težave.

Blog Udeležencev Socialne Aktivacije

Tekom programa spodbujamo naše udeležence, da se na različne načine izražajo. Svoje veščine razvijajo tudi tako, da o našem programu, njihovih napredkih ter doživljajih pišejo bloge. Vabljeni k branju! 

SODELOVANJE V PROJEKTU SOCIALNA AKTIVACIJA-MNENJE

Socialna aktivacija je projekt, v katerem sodelujemo kot aktivna institucija, že od samega začetka. Program ocenjujem kot enega boljših, ki deluje pod okriljem MDDSZEM. Z njim odpiramo vrata tistim, ki si sami ne znajo, ne zmorejo ali pa niso vešči najti primerne...

SOCIALNA AKTIVACIJA (SKLOP 2) – DRPD NOVO MESTO

SOCIALNA AKTIVACIJA (SKLOP 2) – DRPD NOVO MESTO

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto izvaja program socialne aktivacije namenjen ženskam iz drugih kulturnih območij. Zaradi jezikovnih in kulturnih ovir se večina udeleženk sooča s socialno izključenostjo, kar vpliva tudi na tveganje revščine. Z...

Če ne gre drugače jim dajmo vsaj brisače

marec 06, 2020 nadaljevanje bloga Štefan  »IZLETI« NA TEREN Program socialne aktivacije poteka v Kampusu. Občasno se odpravimo na »teren«. Obiskujemo institucije, prireditve, okrogle mize, tečaje. Tako pridemo v stik z različnimi deležniki. V naslednjih blogih bom...