+386 030 610 606 epeka@epeka.si

Delodajalci

Program je za delodajalce zanimiv, ker dobijo kader, ki je pripravljen delati.

  • Delodajalci nimate stroškov z nadomestilom za malico, prevozom in urno postavko, ker ta strošek krije izvajalec SA. Izvajalec tudi zavaruje udeležence.
  • Usposabljanje v podjetju oz. organizaciji poteka največ 4 mesece, in sicer 3x tedensko po 6 ur. V tem času dobite osebo, ki je motivirana in se želi učiti.
  • S programom lahko spoznate karakter in odnos do dela potencialnih kandidatov za redno zaposlitev ter se s tem izognete iskanju novega kadra.
  • Pred začetkom usposabljanja se podpiše pogodba, v kateri so definirane pravice, obveznosti in dolžnosti delodajalca, udeleženca ter izvajalske organizacije.
  • V kolikor z delom praktikanta niste zadovoljni, lahko prakso brez posledic prekinete.
  • Po koncu prakse nimate nikakršnih obveznosti.
  • ZRSZ in koordinatorji SA redno spremljajo udeležence na praksi in so v stiku z delodajalcem. Na ta način imate tako delodajalci kot udeleženci vedno možnost za dodatne izboljšave.

Mnenja in izjave delodajalcev

OOZ Velenje

Kot mentorica osebi, ki se je preko tega projekta vključila v naš delovni proces, sem bila sprva vznemirjena ter seveda tudi malce skeptična, kaj bo ta izkušnja prinesla. Navsezadnje vsaka takšna vključitev pomeni dodatno zadolžitev ter odgovornost. Vse se je spremenilo, ko se je izvajanje projekta pričelo – projekt se je namreč za zbornico ter zame izkazal za čudovito izkušnjo. Ko osebi odpreš vrata tako v poslovnem kot osebnem smislu in ji ponudiš priložnost, da pokaže svoje znanje ter ga v sinergiji s tvojim znanjem in širino organizacije še podkrepi, to vodi v rast vseh vključenih na vseh področjih. V poslu pogosto pozabimo na srce, tovrstni projekti pa potrkajo prav nanj in nas s tem odprejo tudi za nove poslovne priložnosti. Po zaključku projekta smo izredno zadovoljni, da smo se vanj vključili, saj je prinesel nove ideje za prihodnost, svežino ter navsezadnje tudi nova prijateljstva.

Maša Ipavic, Sekretarka OOZ Velenje

Pokrajinski muzej Kočevje

S programom socialne aktivacije, s katerim smo se srečali tudi v Pokrajinskem muzeju Kočevje, imamo zelo dobre izkušnje. To se odraža tudi pri doseženih ciljih, ki smo si jih skupaj postavili. Udeležence smo poskušali čim bolj vključiti v takšne naloge, ki so ustrezale tako njim kot tudi nam. Pri tem smo vsi pridobili dragocene izkušnje. Vsekakor projekt socialne aktivacije priporočamo, pred izvedbo pa je nujno uskladiti pričakovanja delodajalca in vključene osebe.

Vrtec Rogaška Slatina

Iz programa socialne aktivacije je Vrtec Rogaška Slatina omogočal delo že kar nekaj udeležencem različnih poklicev: čistilke, kuharska pomočnica, vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja. Za našo organizacijo je pomoč pri opravljanju dela velikega pomena in je zelo dobrodošla. Večina udeležencev opravlja delo odgovorno in predstavlja veliko dodatno pomoč pri opravljanju naše dejavnosti. Udeležence dobro spoznamo, spoznamo njihove spretnosti in sposobnosti na vseh področjih. V primeru iskanja določenega kadra je udeleženec lahko tudi potencialni kandidat za zaposlitev.
Sodelovanje z vami nam je v veselje in veliko pomoč, zato si tega želimo tudi v prihodnje.

Ravnateljica Magdalena Plavčak

Lambrechtov dom, Slovenske Konjice

Socialna aktivacija je projekt, v katerem sodelujemo kot aktivna institucija že od samega začetka. Program ocenjujem kot enega boljših, ki deluje pod okriljem MDDSZEM. Z njim odpiramo vrata tistim, ki si sami ne znajo, ne zmorejo ali pa niso vešči najti primerne zaposlitve. Zadnji dve leti naš zavod (DSO) istočasno zagotavlja delovno okolje celo za dva programa hkrati (dolgotrajno nezaposleni in vključitev albanskih žensk na trg dela). Trenutno imamo v domu 4 udeleženke programa. Koordinatorice delujejo zelo motivacijsko in skrbno. Redno izmenjujemo informacije, ki so vezane na sodelovanje.
Udeleženke so pri nas vključene v delo na zdravstveno negovalni enoti kot strežnice in v kuhinji kot pomočnice. V preteklih letih smo jim nudili tudi delo na delovnem mestu hišnik in snažilka. S tovrstnimi programi spodbujamo delovno aktivnost, istočasno pa pomagamo najti zaposlitev iskalcem dela. V kolikor se bo projekt v prihodnje še nadaljeval, se bomo vanj zagotovo vključevali tudi mi. Želim si, da bi se pridružilo čim več delodajalcev različnih dejavnosti, sploh na področjih kjer se srečujemo s pomanjkanjem kadra.

Irena Vozlič Stjepčević, direktorica

Cvetličarna in butik Suzi, Suzana Kobal s.p.

Letos sem zelo zadovoljna z udeleženko, ki v moji cvetličarni in butiku pridobiva praktične izkušnje za trg dela. Je zelo spretna, pridna in zanesljiva. Zdi se mi smiselno, da je isti udeleženec prisoten daljše obdobje. Vsaj moj posel aranžiranja in cvetličarskih zadev je tak, da zahteva specifična znanja. Da bi bil nekdo prisoten samo 2 ali 3 tedne, ne vidim dolgoročnega smisla, ker se ravno nauči nekaterih osnov, spustiš ga v svoj prostor, potem pa gre. Pri nekom, ki ima voljo do učenja in dela, zelo podpiram takšno sodelovanje in sem tudi zelo zadovoljna. Manj mi je všeč, če bi bil nekdo prisoten krajši čas in odšel ravno, ko bi se navadil na dinamiko dela z menoj. Sama imam sicer zelo dobre izkušnje, sem zelo zadovoljna, vesela in hvaležna. Ne predstavlja mi ovir niti sodelovanje z ljudmi, ki imajo drugačen poklicni profil. V tem času se ravno izkaže, ali lahko oseba z drugega področja deluje v takem okolju. In ravno pri letošnji udeleženki se je že pokazalo, da je zelo spretna. Kdor ima smisel za estetiko in dekoracijo, se bo hitro znašel tukaj, tudi če nima izobrazbe v tej smeri. Sodelovati v programu socialne aktivacije Točka SoDELOVANJA z IC Geoss želim tudi v prihodnje. Birokratskega dela ni pravzaprav nič, oz. je povsem nezahtevno. Vse je v naprej pripravljeno in ni nikakršno breme.

Suzana Kobal, lastnica

Dom starejših Rakičan

Tekom delovnih projektov, ki jih v RIS Dvorcu Rakičan izvajamo v okviru drugega modula projekta socialne aktivacije, v prvih treh ciklusih programa realiziramo v Domu starejših Rakičan. Naše udeleženke se v treh enotah Doma starejših Rakičan vključujejo v pridobivanje delovnih izkušenj na delovnih področjih pomoč v kuhinji, družabništvo, nega in pralnica, področje pa si udeleženke izberejo same glede na svoje kompetence in zastavljene zaposlitvene cilje. Poleg tega, da jim vključenost v delovni projekt predstavlja odlično priložnost, da si pridobijo ali dopolnijo delovne izkušnje, zelo cenimo tudi priložnost, da udeleženke doživijo občutek sprejetosti – v delovni kolektiv Doma starejših Rakičan jih namreč vedno zelo lepo sprejmemo in jih skozi kvalitetno mentorstvo seznanjamo z delovnimi postopki v Domu.

izvajalec programa Zaupaj si – Patja andi tute

Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah

Vključitev udeležencev v program socialne aktivacije za našo organizacijo pomeni v prvi vrsti spoznavanje potencialnih kandidatov, ki bi v prihodnje lahko postali naši sodelavci. Že pri izbiri udeležencev in dogovoru o izvajanju programa imamo kot delodajalec v mislih potrebe po zaposlitvah, ki se bodo izkazale v prihodnosti. Tako načrtno izberemo kandidata in ga nadalje vključimo na delo na delovnem mestu, kjer se izkazuje potreba. Tako imamo v času aktivacije priložnost, da spoznamo in preizkusimo znanje, sposobnosti ter osebnostne lastnosti vključenega. Prav tako ima udeleženec možnost, da spozna proces dela, delovanje organizacije in delovni tim ter se tako lažje odloči, ali je naše delo tisto, ki bi ga z veseljem opravljal. Socialna aktivacija za delodajalca ne terja posebnih stroškov, vsekakor pa je za udeleženca potrebno organizirati mentorstvo, da je proces socialne aktivacije načrtno izpeljan in spremljan.

Gordana Drimel, direktorica

Prodajna galerija M.K. Ivica Milat s.p.

Izkušnja, ki sem jo imela s kandidatko, ki je bila na izvajanju programa socialne aktivacije, je dobra. Kandidatka se je usposobila za samostojno delo v trgovini. Meni in mojem podjetju je bila dodatna pomoč pri delu in kandidatka za zaposlitev, vendar zaradi epidemije do tega ni prišlo. Zelo sem hvaležna, da sem jo imela. Z veseljem bi sprejela še kakšno kandidatko in jo naučila veščin prodaje, ki so v današnjem času dobrodošle.

Ivica Milat

Mladinski svet Občine Rogaška Slatina

V lanskem letu 2020 smo sodelovali v projektu Socialna aktivacija. V svoj kolektiv mladinskega sveta smo sprejeli enega udeleženca programa. Za nas je bil izkušnja pozitivna, saj smo pridobili dodatno pomoč pri delu v organizaciji, ki je kadrovsko podhranjena. Tudi zaradi vključitve v ta projekt smo pričeli razmišljati o možnostih dodatne zaposlitve, kar je v načrtu za naslednje leto. Tudi udeležencu je bilo delo blizu in se je odlično vključil v kolektiv, hkrati pa prispeval inovativne in sveže ideje. Z veseljem bi tudi v prihodnje sodelovali s projektom Socialna aktivacija.

Barbara Rehar, Koordinatorka Mladinskega sveta Občine Rogaška Slatina

Restavracija Mona Lisa, Barbara Smolnikar s.p.

V programu socialne aktivacije Točka SoDELOVANJA z Izobraževalnim centrom Geoss sodelujemo že drugič. Prvo leto sem bila zelo navdušena, saj je bila gospa za delo zares zainteresirana. Tudi letos je pri nas pridobivala praktične izkušnje za trg dela gospa iz programa. Pomoč je zelo koristna, še posebej, ko imamo veliko strank. Takrat še posebej prav pridejo dodatne roke. Samo sodelovanje v programu za nas ni zahtevno. Za birokratsko ustreznost je večinoma že prej poskrbljeno in je vse pripravljeno. Delodajalci moramo izpolniti nekaj obrazcev in napisati, kakšne so delovne naloge udeleženca. To pa res ne predstavlja nikakršne ovire ali problemov. Sem zelo zadovoljna, ker sodelujemo v programu. Kot že rečeno – vsake roke pridejo prav. Še posebej pa mi je všeč, ko vidim, da je nekdo za delo zares zainteresiran, se želi učiti in izkazuje iskreno navdušenost pri delu. Program me bogati tudi na socialnem področju, saj tudi na tak način spoznam nove ljudi. Tudi v bodoče si želim sodelovanja.

Barbara Smolnikar, lastnica