+386 030 610 606 epeka@epeka.si
Select Page

O programu socialne aktivacije

Namen programa socialna aktivacija je ponuditi osebam vsebine s področja pridobivanja socialnih spretnosti in znanj, dvig njihove motivacije, izgradnjo funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopa na trg dela.

S programom se želi tudi odpraviti pomanjkanje socialnih veščin in funkcionalnih ovir, spodbujanje socialnega vključevanja in razvoja socialne mreže ter dvig motivacije za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij.

Namen projekta

Ključni cilj projekta je razvoj in izvajanje programa socialne aktivacije, ki bo s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispeval k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin.

Cilj je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji. Namen projekta je razvoj in izvajanje programa socialne aktivacije, ki bo s svojim celostnim pristopom vplival na socialno vključenost oseb iz ciljne skupine ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Izvajalci socialne aktivacije

Združenje Epeka, so. p.

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2008.

Festival Borštnikovo srečanje

Festival Borštnikovo srečanje je osrednji slovenski gledališki festival, kjer se v okviru srečanja gledališč podeljuje nagrade.

Društvo Šent

Društvo je ustanovljeno za izvajanje dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter ustvarjanja novih delovnih mest.

Andragoški zavod Maribor

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je javni zavod, ki je bil ustanovljen s strani Mestne občine Maribor.

Društvo DRPDNM

Osrednji cilji društva je predvsem izboljšanje kvalitete življenja otrok, mladostnikov, mladih in njihovih družin ter drugih, ki potrebujejo strokovno pomoč.

Zavod Slokva so. p.

Zavod Slokva so. p. je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja boljšega in kakovostnejšega življenja ljudi v okolju. 

Ljudska univerza Kranj

Ljudska univerza Kranj nudi odraslim  možnosti za pridobitev formalne izobrazbe ali usposobljenosti za opravljanje določenega poklica.