+386 030 610 606 epeka@epeka.si

O programu socialne aktivacije

Namen programa socialna aktivacija je ponuditi osebam vsebine s področja pridobivanja socialnih spretnosti in znanj, dvig njihove motivacije, izgradnjo funkcionalnih spretnosti za aktivno reševanje socialnih problematik ter njihovo opolnomočenje za približevanje vstopa na trg dela.

S programom se želi tudi odpraviti pomanjkanje socialnih veščin in funkcionalnih ovir, spodbujanje socialnega vključevanja in razvoja socialne mreže ter dvig motivacije za reševanje zahtevnejših življenjskih in socialnih situacij.

Namen projekta

Ključni cilj projekta je razvoj in izvajanje programa socialne aktivacije, ki bo s svojimi ukrepi in aktivnostmi na celovit način prispeval k reševanju problema socialne izključenosti in tveganja revščine za osebe iz ciljnih skupin.

Cilj je tudi spodbujanje socialne vključenosti oseb iz ciljne skupine ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji. Namen projekta je razvoj in izvajanje programa socialne aktivacije, ki bo s svojim celostnim pristopom vplival na socialno vključenost oseb iz ciljne skupine ter na povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti.

Izvajalci socialne aktivacije

Združenje Epeka, so. p.

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2008.

Festival Borštnikovo srečanje

Festival Borštnikovo srečanje je osrednji slovenski gledališki festival, kjer se v okviru srečanja gledališč podeljuje nagrade.

Ljudska univerza Kranj

Ljudska univerza Kranj nudi odraslim  možnosti za pridobitev formalne izobrazbe ali usposobljenosti za opravljanje določenega poklica.

Razvojno izobraževalni center

RIC Novo mesto je prerasel v andragoško središče z raznovrstno programsko ponudbo in prepoznavno razvojno dejavnostjo.

Podjetniški inkubator Kočevje

Podjetniški inkubator Kočevje nudi pomoč pri razvoju poslovnih idej, skupaj z OE Ljudsko univerzo Kočevje pa tudi podporo za pridobivanje novih znanj in veščin.

Mozaik društvo

Mozaik skrbi za zadovoljevanje potreb najbolj ranljivih, za njihovo usposabljanje in zaposlovanje ter višjo kakovost življenja v lokalni skupnosti.

ZIK Črnomelj

ZIK Črnomelj je edina organizacija za izobraževanje odraslih, edini kinematograf in osrednja kulturna institucija v Beli krajini.

Društvo Šent

Društvo je ustanovljeno za izvajanje dejavnosti na področjih zagovorništva, psihosocialne in zaposlitvene rehabilitacije ter ustvarjanja novih delovnih mest.

Andragoški zavod Maribor

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je javni zavod, ki je bil ustanovljen s strani Mestne občine Maribor.

RIS Dvorec Rakičan

Fleksibilen kolektiv, organiziran kot javni zavod, ki nudi izobraževalne, raziskovalne in druge programe ter je vedno pripravljen na nove izzive.

Zavod ZRI Celje

Zavod ZRI deluje na področju raziskovanja družbenih trendov, neformalnega izobraževanja in razvoja novih storitev trajnostnega razvoja.

Ljudska univerza Celje

Ljudska univerza Celje je javni zavod, katerega ustanoviteljica je MO Celje. Ključna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih.

Društvo ODNOS

V društvu Odnos so usmerjeni v podporo in pomoč priseljenim prebivalcem.

Izobraževalni center Geoss

Izobraževalni center Geoss d.o.o. iz Litije je institucija za izobraževanje odraslih. Izvaja izobraževalne programe, evropske in nacionalne projekte.

Društvo DRPDNM

Osrednji cilji društva je predvsem izboljšanje kvalitete življenja otrok, mladostnikov, mladih in njihovih družin ter drugih, ki potrebujejo strokovno pomoč.

Zavod Slokva so. p.

Zavod Slokva so. p. je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja boljšega in kakovostnejšega življenja ljudi v okolju. 

CPU d.o.o., SO.P.

Družba je bila ustanovljena za namene trajnega opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva na področju ohranjanja narave.

Društvo Novus

NOVUS uresničuje svoj namen delovanja z razvijanjem socialnih programov in zagotavljanjem brezplačnih storitev za ranljive skupine prebivalstva.

Invalidsko podjetje LUMIA d.o.o.

Invalidsko podjetje Lumia d.o.o. je družba za rehabilitacijo, usposabljanje in zaposlovanje.

Javni zavod Socio

Javni zavod Socio je bil ustanovljen leta 2002 z namenom pomoči posameznikom in družini ter za opravljanje ostalih socialno varstvenih storitev.